Trajektorie (multimedia/KONTEKSTY: ŚLADY)

Ślady

reż. Wojtek Ratdke
improwizacje muzyczne: Irek Wojtczak

W 2013 roku podczas poznańskiego festiwalu Malta Wojtek Radtke – artysta sztuk wizualnych, malarz, poeta – „podłączył” swoich przyjaciół, artystów, ludzi, którzy go zaintrygowali, do nadajników GPS. W konsekwencji trasy, które każdy z nich przemierzał, były rejestrowane, a ich graficzne wykresy stały się odrębnymi, niejako wyzwolonymi ze swojego kontekstu dziełami sztuki. Nie zestawione z żadną mapą, pozbawione punktów odniesienia, umieszczone na czarnym tle różnokolorowe linie oznaczające drogi, które przemierzali bohaterowie filmu, przecinają się, nakładają, kumulują. Jawią się nie tylko zapisem indywidualnych doświadczeń, lecz także oddają rytm funkcjonowania konkretnego festiwalu. Radtke uczynił te trajektorie, tropy, a przede wszystkim ich „autorów” tematem pierwszej odsłony projektu filmowego Ślady.

Oglądamy wypowiedzi (zazwyczaj mające charakter strumienia świadomości) bohaterów projektu, a także wykonywane przez nich performanse i etiudy. Silnym autorskim komentarzem do nich są sugestywne tła, które często zostały poddane intensywnym ingerencjom na etapie postprodukcji. Gdy Romeo Castellucci prowadzi refleksję na temat monologu Hamleta, za jego plecami przesuwają się fragmenty wyreżyserowanej przez niego inscenizacji szekspirowskiego dramatu. Inni pokazani są na tle nawy kościelnej, morza, wnętrz swoich domów i pracowni. Postawieni blisko kamery, naturalni, czasami nawet jakby nieświadomi obecności kamery nieśpiesznie opowiadają o swoim stosunku wobec projektu, o zainspirowanych nim refleksjach, o sobie, o swoich lękach i pragnieniach, analizują pozostawione przez siebie ślady, starają się znaleźć w nich jakąś zasadę lub naukę. Czasem tylko milczą – ich obecność staje się wówczas tak intensywna jak na Warholowskich screen testach.

Integralną częścią filmu pokazywanego na strychu rzeszowskiego Teatru, w klimatycznej, posiadającej dobrą akustykę Galerii Szajny jest wykonywana na żywo, improwizowana muzyka Irka Wojtczaka. Mężczyzna tworzy nie tyle podkład, kolejne tło do wypowiedzi uczestników projektu, ile raczej z nimi dialoguje, kłoci się, zgadza. Muzyk manifestuje własne emocje, uprzedzenia, fascynacje – czasem z podziwem obserwuje ekran, zaś kiedy indziej (na przykład gdy wyświetlona zostaje jego wypowiedź) odwraca się tyłem, szuka najbardziej oddalonych, ukrytych w cieniu instrumentów.

Ślady to tylko pozornie pogodny projeky – nie sposób nie dostrzec w nim niepokojącej wizji społeczeństwa poddanego nieustannej kontroli, śledzonego. Równocześnie jednak Radtke przeprowadza swoisty proces emancypacji: śledzeni nie są już anonimowymi numerami w komputerze służb specjalnych któregoś z państw lub którejś z wielkich korporacji, lecz oddany zostaje im głos, przedstawiają się, opowiadają o swoich radościach i lękach. Projekt Radtkego staje się afirmacją indywidualności i różnorodności.

Reklamy

Szczątki (multimedia/KONTEKSTY: ŚLADY)

InstalAkcja Profil pośmiertny
reżyseria: Kuba Falkowski
dramaturgia: Tomasz Jękot
wideo: Kuba Garścia

15122959_1169425989810323_8315024368126442437_o
fot. Maciej Mikulski

Otwierająca instalAkcję Kuby Falkowskiego scena ekshumacji-sekcji ludzkiego szkieletu, została dopełniona w części drugiej, przez utrzymaną w futurystycznej konwencji, wizję człowieka produkującego na masową skalę cyfrowe obrazy samego siebie. Falkowski, oraz dramaturg Tomasz Jękot i odpowiedzialny za wideo Kuba Garścia, za cel postawili sobie zbadanie kulturowych form transhumanizmu. Podstawowym pytaniem jakim sobie zadali było pytanie o możliwość i warunki śmierci w epoce cyfryzacji, kiedy usieciowione dane i reprezentacje zyskują autonomię, jakiej nie miały nigdy w historii.

Początkowa sekwencja przywołuje na myśl Lekcję anatomii doktora Tupla Rembrandta i jej Kantorowską trawestację, performans Lekcja anatomii wedle Rembrandta. Nie mamy tu jednak do czynienia z teatrem anatomicznym, pozwalającym lekarzom i zgromadzonej publiczności poznać sekrety biologicznej maszynerii ludzkiego ciała. Serii ablucji, religijnych czy rytualnych zabiegów zostaje poddany zanurzony w ziemi szkielet. Młodzi anatomowie w teatralnych kostiumach przypominających stroje królewskie, rozczłonkowują go, posypują brokatem, unoszą kości. Ich działania nie wydają się jednak być próbą wskrzeszenia, a raczej dziwnym, mrocznym świętem na cześć szczątków, jedynego materialnego śladu dawnego życia.

Z pierwszej sali zaaranżowanej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, widzowie udają się na swobodną wędrówkę zaaranżowaną między półprzeźroczystymi ścianami z folii malarskiej, prześwietlanych kolorowym światłem i projekcjami wideo. Performerzy, młodzi uczestnicy warsztatów multimedialnych, a także grupa młodzieży z Akademii Aktorskiej Artysta, pojawiają się ponownie w przestrzeni instalacji już pozbawieni historycznych kostiumów. Mają na sobie unifikujące czarne stroje, w rękach telefony najnowszej generacji, których obiektywy ustawiają w stronę swojej twarzy żeby zrobić sobie kolejne zdjęcie. Po powtarzalnej sekwencji fotografowania siebie, wykonawcy ruszają między publiczność, która zamiast ich twarzy widzi tylko świecące ekrany telefonów, na których są jedynie fragmenty twarzy: oczy albo usta. Postaci wydają się przerażające, odczłowieczone, technologia pozbawiła ich twarzy. Identyfikacja poszczególnych osób jako indywiduów jest niemożliwe.

Napięcie jakie powstaje między pierwszą a drugą częścią polega przede wszystkim na koncentracji na resztce, jako pozostałości po ludzkiej egzystencji, budzącej z jednej strony lęk, a z drugiej fascynację, przede wszystkim jednak, poczucie wyobcowania. Falkowski w swojej instalAkcji zastanawia się nad tym, czy nasza przyszłością będą cyfrowe, niematerialne szczątki, które w tak ogromnej ilości wytwarzamy jeszcze za życia. Fragment, jako podstawa reprezentacji, którymi posługuje się człowiek: fotografii, nagrania dźwięku czy wideo, w przyszłości stanie się jedyną po nim pozostałością.

ZB

15156793_1169426056476983_5654525046652625622_o
fot. Maciej Mikulski
15068298_1169425756477013_9016923037964448504_o
fot. Maciej Mikulski