„Jak bardzo moje ciało może nie być moim ciałem” – relacja z warsztatów multimedialnych Jakuba Falkowskiego

Czwartego i piątego dnia festiwalu jego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w projekcie Jakuba Falkowskiego Ciało jako ekran. Warsztaty prowadzone przez krakowskiego aktora, performera oraz artystę multimedialnego skupione były wokół tematyki ciała jako obiektu, którego powierzchnia może posłużyć do wizualizowania obrazów. Czy możliwe jest wyzbycie się skojarzeń i pragnień jakie budzi ciało człowieka? Czy można „rozebrać” ciało z kulturowych kontekstów, aby stało się ono czystą powierzchnią projekcji? Na te i podobne pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź. Pierwsza część miała charakter wykładu, w którym Jakub Falkowski zaprezentował kilka swoich prac oraz starał się zdefiniować słowo performans. Dalsza część warsztatów miała charakter interaktywnych działań, które testowały granice komfortu cielesnego i sfery osobistej. Głównym narzędziem stał się dotyk i wzrok.

Reklamy